Etiketli: emek talebi

Genel bir değerlendirme ile gelişmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde teknolojik yenilemeler, emek yoğun yatırımlar yerine sermaye yoğun yatırımların ağırlık kazanması ve esnekliğe dayalı yönetim biçimlerindeki gelişmelerin düzeyine bağlı olarak ekonomik büyüme sağlansa da, istihdam … Devami