Etiketli: ihracata yönelik sanayileşme stratejisi

Ülkelerin kalkınma stratejilerinin temel eğiliminde kalkınmanın sanayileşme, sanayileşmenin büyüme, büyümenin de kişi başına GSMH artışıyla özdeş sayılması gibi bir yanılgı söz konusudur. Bu noktadan hareketle, bu tip bir yaklaşımda GSMH’nin niteliğinin dikkate alınması söz konusu … Devami