Tüm Yazılar iktisat Tarihi

Lozan Anlaşması’nın İktisadi Hükümleri

Lozan Anlaşması Türkiye açısından oldukça önemlidir. Çünkü Türkiye’nin bağımsızlığı tanınmıştır, diğer ülkelere ve anlaşmalara örnek bir anlaşma olmuştur. Türk halkı açısından I.Dünya Savaşı bu anlaşmayla sona ermiştir. Uzun yıllar devam eden kapitülasyonlar, dış borçlar, … Devami

İzmir İktisat Kongresi ve Cumhuriyet

Cumhuriyetin ilanından önce Mustafa Kemal 18 Şubat 1923’te İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması gerektiğini savunmuştur. Çünkü Cumhuriyettin kurulmasında askeri başarıların tek başına bir anlamı olmamaktadır ve askeri başarılar ekonomik başarı ile birleştirilmelidir ki sağlıklı bir … Devami

Roma İmparatorluğunun Geçim Kaynakları ve Geliri

Mezopotamya’ya ilişkin bir kısım kayıtlarda anlatıldığına göre buğday tarlalarından alınan ürün,eski dönemlere göre sekiz katına ulaşmıştır.Bu yüksek verimin önemli sonuçları olmuş,çiftçi kendi geçimliği için ihtiyaç duyduğu daha fazlasını üretebilir hale gelmiştir.Böylece nüfusun bir  bölümünün … Devami

Fordizm Hakkında

Fordizm nedir? Ortaya çıkış koşulları ve 20.yy kapitalizmini oluşturma biçimleri… Fordizm 1920’li yılların başlarında Henry Ford’un öncülüğünde uygulamaya konulmuştur. Bu uygulamanın ana fikri üretim bandının uygulamam sürecine dâhil edilmesidir.1920’lerden buyana en baskın olarak kullanılan … Devami

Geçiş Toplumlarında Ekonominin Belirleyenleri

İlkel toplumdan uygar topluma geçiş (geçiş çağı) yukarı paleotlitik dönemin sonundan ilk uygarlıkların başına kadar geçen dönemdir. Geçiş toplumu ise mezolitik ve neolitik dönemlerin mezoliğin devşiriciliğinden neolitiğin üreticiliğine, oradan toplumsal farklılaşmaya uğrayan topluma geçen … Devami

1923-2011 ve Günümüz iktisat Politikaları

1923-2011 ve günümüz iktisat politikaları Türkiye ekonomisinin yaklaşık seksen yıllık evrimini özetleyecek olursak, Türkiye ekonomisinde birikimli olarak cumhuriyetten günümüze yapısal reformlar uygulamaya konulmuş, istikrar ve güveni sağlamak amacı güden iktisat politikaları düzenlenmiş, serbest piyasa … Devami

Kesintisiz IMF Gözetimi ve Krizler 1998-2012

Dünya ekonomisinde yaşanan 1998-2001 krizi Türkiye ekonomisini de önemli boyutlarda etkilemiştir.1998-2007 ekonominin durgunlaşması, 2002-2007 ekonomide canlanma, 2008-2009 ise yaşanılan finansal krizden dolayı ekonomide durgun süreç yaşanmasına sebep olmuştur. Daha önceki yıllarda dış ticaret ve … Devami