Tüm Yazılar iktisat teorileri

Devalüasyon Nedir? Tanımı ve Örneklendirilmesi

Devalüasyon, ülkenin resmi para biriminin, diğer ülke para birimleri karşısında değerinin azaltılması anlamına gelir. Devalüasyon, devletin müdahalesi sonucunda yapılır ve bazı durumlarda devalüasyon, ekonomik toparlanma açısından da gerekebilir. Bunların başında ülke ekonomisinin dış ticaret … Devami

Marksizm ve Yirmi Birinci Yüzyıl

Marksizmin tutulması ve tanınması, düşünsel modalarla birlikte ve dünya olaylarının ritmiyle birlikte yükselip alçalır. Bu iki etki, birbirinden bağımsız olmaktan uzaktır. Dahası Marksizmin içeriği ve vurgusu diye anlaşılan şey, zaman, yer ve bağlama göre … Devami

Karl Marks ve Marksizm

Marksizm dünya tarihinde en etkili olmuş felsefi sistemlerden biridir. Taraftarlar, metinler, siyasi yandaşlar ve akademik savunucular üzerinden bir hesaplama yapılsa, Aristotelesçilik muhtemelen ikinci en etkili ekol olurdu: Kadim Yunandan Arabistan’a ve Cizvitlerle birlikte Güney … Devami

Tarımın Feminizasyonu

Ve kadınlar, bizim kadınlarımız: korkunç ve mübarek elleri, ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız … Devami

Afrika Fakir Mi?

2015 İnsani gelişme endeksi verilerine göre düşük insani gelişim gösteren ülkelerin çoğunluğunu Afrika ülkeleri oluşturmaktadır. Çok çeşitli iklim bölgelerine ve zengin yeraltı maden yataklarına sahip ve ayrıca her iki iklim kulağında da yer alan … Devami

Marksizm: Ekonomik Perspektifteki Aşamaları

1848’de Karl Marx’ın entelektüel ortağı olan Friedrich Engels ile birlikte kaleme aldığı Komünist Manifesto’nun yayımlanmasıyla başlayan, 1867’de Das Kapital’in ilk baskısıyla doruk noktasına çıkan Marksizm, önce Almanya ve Avusturya’da, daha sonra da Sovyetler Birliği’nde … Devami