Tüm Yazılar EKONOMİ

Jeremy Bentham Kimdir?

Jeremy Bentham, düşünce ve iktisadi görüşleriyle birçok ekonomisti etkilemiştir. Bentham çok yönlü bir düşünürdür, pragmatist, bireyci, materyalist ve laiktir. Yaşadığı dönemin iktisadi ve siyasi gelişmelerini faydacı yaklaşım tavrıyla ele almıştır. Ona göre bireyler faydaları … Devami

David Ricardo Kimdir?

İktisadi görüşleri, “iktisadi politika ve vergilendirmenin prensipleri hakkında” adlı çalışmasında yer almıştır. Ricardo temelde bölüşüm analiziyle uğraşmıştır, amaç bölüşümün ne olduğunu ortaya koymak olmuştur, çünkü ona göre iktisadi gelişimin temel belirleyeni bölüşüm meselesi olmuştur. … Devami

Adam Smith Kimdir?

İskoçyalı düşünür Adam Smith iktisat biliminin kurucusudur. Hatta iktisadın babası diye tanımlanmıştır. Bir düşünür ve iktisatçı olan Adam Smith, siyasi ve iktisadi olayların yanında Ahlak Felsefesi ile de ilgilenmiştir. Adam Smith daha önceki akım … Devami

1923-2011 ve Günümüz iktisat Politikaları

1923-2011 ve günümüz iktisat politikaları Türkiye ekonomisinin yaklaşık seksen yıllık evrimini özetleyecek olursak, Türkiye ekonomisinde birikimli olarak cumhuriyetten günümüze yapısal reformlar uygulamaya konulmuş, istikrar ve güveni sağlamak amacı güden iktisat politikaları düzenlenmiş, serbest piyasa … Devami

Kesintisiz IMF Gözetimi ve Krizler 1998-2012

Dünya ekonomisinde yaşanan 1998-2001 krizi Türkiye ekonomisini de önemli boyutlarda etkilemiştir.1998-2007 ekonominin durgunlaşması, 2002-2007 ekonomide canlanma, 2008-2009 ise yaşanılan finansal krizden dolayı ekonomide durgun süreç yaşanmasına sebep olmuştur. Daha önceki yıllarda dış ticaret ve … Devami

Uluslararasi Finans Kapitalinin Egemenliği 1989-1998

Türkiye ekonomisi 1989-2009 arası uluslar arası finans kapitaline mahkûm yılları olmuştur.1994, 1998-1999, 2001 ve 2008-2009 yıllarında Türkiye ekonomisi krizle karşı karşıya gelmiştir.1989’da işçi sınıfında bir direnme, başkaldırış hareketi başlaması mevcut siyaseti ve popülizmi etkilemiş … Devami

Sermayenin Karşı Saldırısı 1980-1988

1980-1989 arası iktisat politikaları 24 Ocak 1980 tarihiyle Neoliberal İktisat Programı yürürlüğe konulmuş olması bu dönem sonrası yılların ekonomi politikalarında belirleyici model olmuştur. Bu politika sürekliliğini ve bütünlüğünü korumuştur. 1980 yılında fiyat kontrolleri kaldırılmış … Devami

Tıkanma ve Yeniden Uyum 1954-1961

1954 ve 1961 yılları arası liberal dış ticaret politikaları sona ermiştir, ekonomi göreceli olarak durgunluk içerisinde dalgalanmalar yaşanmıştır. İhraç malları talebi azalmıştır ve dış kaynakların artmasından kaynaklanan sorun ithalatta sınırlamayı beraberinde getirmiştir. Demokrat Parti … Devami