Tüm Yazılar EKONOMİ

Ulusal Yenilik Sistemi:Kurumlar

        Ulusal yenilik sistemini oluşturan kurumların her biri birbiri ile sıkı ilişkiler içindedir ve 6 grupta incelenebilirler. Erol Taymaz’ın (Taymaz, 2001:26) ele aldığı biçimiyle tartışacak olursak; Teknolojik yenilik faaliyetinde bulunan firmalar … Devami

Ulusal Yenilik Sistemleri: Kuramsal Arka Plan

Ulusal yenilik sistemlerinin uygulama biçimlerini tartışmadan önce kavramın kuramsal arkaplanına kısa değinmek faydalı olacaktır. Bu noktada iki yaklaşımdan bahsedebiliriz: Neo-klasik Kuram ve Evrimci kuram… Neoklasik kuramın teknoloji ve yenilik iktisadındaki yansıması, neoklasik üretim iktisadının … Devami

Roma İmparatorluğunun Geçim Kaynakları ve Geliri

Mezopotamya’ya ilişkin bir kısım kayıtlarda anlatıldığına göre buğday tarlalarından alınan ürün,eski dönemlere göre sekiz katına ulaşmıştır.Bu yüksek verimin önemli sonuçları olmuş,çiftçi kendi geçimliği için ihtiyaç duyduğu daha fazlasını üretebilir hale gelmiştir.Böylece nüfusun bir  bölümünün … Devami

Ulusal Yenilik Sistemleri

Yenilik, içinde yaşadığımız dünyada; firmaların, bölgelerin, ulusların rekabet edebilirliğinin en önemli unsuru olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda yeniliklerin ortaya çıkışını destekleme biçimleri de tartışma konusu olmuştur. Bir kısım iktisatçı yenilik faaliyetlerinin piyasaya bırakılması gerektiğini savunurken, … Devami

Bırakınız Yenilik Yapsınlar

Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sloganı, iktisadi düşünceler tarihini incelediğimizde fizyokratizmden beri karşımıza çıkmakta ve piyasa ekonomisinin en geniş çerçevesini çizmektedir. Bu yaklaşım, liberalizmin ve girişimcilerin yaklaşım ve davranış biçimlerinin bir özeti niteliğindedir. Bu noktadan … Devami